نشریه و اشل لایه باز با فرمت ایندیزاین ،طراحی پوستر و روزنامه